Pedagogická fakulta MU

Pedagogická
fakulta
MU

Pedagogická fakulta MU

Měňme české vzdělání.

Vote Masaryk
Šance na přijetí 42 %
Dny otevřených dvěří: 20. 1. 2018

5 důvodů proč zvolit PdF:

Bez praxe není učitele.

A proto jsi co nejčastěji v terénu.

Programů víc než v televizi.

Nabízíme neskutečný výběr studijních programů.

Knihovna jak se patří.

Moderní, útulná, plná čerstvých knih.

Do ciziny? Skvělé!

Objevit svět umožňujeme téměř všem.

Vstřícnost je ctnost.

A my ji ctíme ve vztahu ke studentům.

Obory, kterým se u nás
můžeš věnovat:

Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost
Sociální pedagogika a volný čas
Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk
Lektorství cizího jazyka - německý jazyk
Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk
Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy
Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Učitelství praktického vyučování
Hlasová výchova se zaměřením na vzdělávání
Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Sociální pedagogika
Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Vychovatelství
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika - komunikační techniky
Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy
Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství chemie pro základní školy
Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy
Sociálně pedagogické asistentství
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro mateřské školy
Kdo následuje Masaryka,
má být na co hrdý.
Podej přihlášku